Održana edukacija članova predstavničkih tijela

Aktualno 26. lipnja 2022

U nedjelju, 26. lipnja, u prostorijama Gradskog SDP-a održana je edukacija članova predstavničkih tijela u organizaciji ŽO SDP Koprivničko-križevačke županije.

Na edukaciji su prisustvovali članovi Križevačkog Gradskog vijeća, Općinskog vijeća općine Sveti Ivan Žabno te članica Opcinske organizacije Orehovec, a edukaciju je vodio Tomislav Golubić, predsjednik ŽO SDP Koprivničko-križevačke županije.