Održana tradicionalna akcija Foruma žena “Omiljeni cvijet Ane Rukavine”

Aktualno 9. travnja 2022

U subotu, 09. travnja, Socijaldemokratski forum žena GO Križevci je održala tradicionalnu akciju “Omiljeni cvijet Ane Rukavine”.

Cilj akcije je razvoj Registra dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica, a dalje s ciljem omogućavanja adekvatnog liječenja sve većem broju oboljelih. Ova akcija je koordinirana na razini cijele Hrvatske.

Na Trgu Antuna Nemčića Forumu žena su se pridružili i Dejan Pernjak, predsjednik, Mateja Vrbek, potpredsjednica te članovi Predsjedništva,  Gradskog odbora te Foruma seniora i Foruma mladih.

Zahvaljujemo tvrtci Kolor granit na donaciji.