SD Forum žena: Bez edukacije djece i mladih i uvođenja obrazovanja za nenasilje, nema prevencije i poboljšanja stanja u budućnosti

Aktualno 7. ožujka 2019

Željno dočekana ratifikacija Istanbulske konvencije, nažalost, nije donijela poboljšanje u društvu po pitanju zaštite žena žrtava nasilja, a stopa nasilja nad ženama sve je veća, a nasilje sve brutalnije.

Konvencija i njene odredbe predviđaju zaštitu žrtve u cijelosti, ali u Hrvatskoj njene odredbe nisu ugrađene u pravni sustav ili se ne provode. Ona državu obvezuje da učini napore da ženama osigura financijsku i stambenu neovisnost od nasilnika, da isplati odštetu žrtvi u slučaju nanošenja teških tjelesnih ozljeda s posljedicama, da unaprijedi sustave pravosuđa, policije, zdravstva, socijalne skrbi, da osigura terapijski rad s počiniteljima, da osigura dovoljan broj telefona za prijavu, sigurnih skloništa za žrtve.

Posljednji slučajevi nasilja na primjeru neučinkovito  pravosuđa i policije  najbolje pokazuju kako u Hrvatskoj te odredbe Konvencije nisu zaživjele.

Pokazatelji nam govore koliki su razmjeri nasilja:

  • Broj žena žrtava rodno utemeljenog nasilja od strane bliskih osoba, najčešće partnera nije smanjen. Upravo suprotno – nasilja ima više i sve je brutalnije. Pimjerice trend porasta najtežih kaznenih djela među bliskim osobama je 10-15 %
  • od 2010. do 2017.godine ubijeno je 156 žena a njih 114 od strane muževa, partnera, bivših muževa i partnera i drugih bliskih im osoba
  • u 2018. ubijeno je 18 žena
  • femicid u Hrvatskoj čini od 25-30% svih ubojstava
  • Od analiziranih 38 ubojstava žena u 2016. i 2017., 33  su počinile njima bliske osobe, iz čega vidimo da žene ne ubijaju nepoznati ljudi, nego upravo oni s kojima zajedno žive
  • 47 % ubojica ima povijest nasilničkog ponašanja, što znači da se ništa nije učinilo da ga se u ponavljanju nasilja spriječi
  • 52% počinitelja bilo je u intimnoj vezi sa žrtvom nasilja od čega 60% u bračnoj ili izvanbračnoj zajednici ili su bivši partneri i muževi

Što se tiče kažnjavanja, nema učinkovitosti:

  • Tek svaki peti slučaj rodno uvjetovanog nasilja završi kažnjavanjem počinitelja
  • od ukupnog broja prijavljenih nasilnika samo je 7% osuđeno na bezuvjetne kazne zatvora ( ostali dobivaju uvjetnu ili novčanu kaznu ), a njih 30% je bilo ili oslobođeno krivnje ili su postupci obustavljeni ili je nastupila zastara
  • Za suzbijanje rodno utemeljenog nasilja potreban je učinkovita kazna za počinjeno djelo. Ne smije se događati da nasilnik ne odgovara. To je poruka svima drugima da ga mogu počiniti.

Žene u Hrvatskoj zbog nepoduzimanja države nemaju dovoljan broj interventnog smještaja u sigurne kuće, država ne čini ništa da pomogne žrtvama da se osamostale u ekonomskom, stambenom i svakom drugom pogledu kako ne bi bile prisiljene vratiti se nasilniku i kako sustav penalizacije ne funkcionira jer brojni počinitelji ne budu kažnjeni. Bez strogih kazni, nema smanjenja stope nasilja. Bez edukacije djece i mladih i uvođenja obrazovanja za nenasilje, nema prevencije i poboljšanja stanja u budućnosti.